Bilsyn Vodskov en del af Aalborg Alliancen
  • forklaring af synsrapport

Sådan læser du en synsrapport

Forklaring af en synsrapport

① Køretøjets identifikationsnummer (VIN eller stelnummer)

② Køretøjets registreringsnummer og registreringslandets nationalitetsmærke

③ Tid og sted for prøvningen

④ Kilometertællerens stand på prøvningstidspunktet, hvis tilgængelig

⑤ Køretøjsklasse, hvis tilgængelig

⑥ Påviste mangler med angivelse af alvorsgrad

⑦ Resultatet af den tekniske kontrol

⑧ Datoen for næste tekniske kontrol eller datoen for den nuværende synsrapports udløbstidspunkt, hvis denne oplysning ikke fremgår på anden vis.

⑨ Prøvningsorganisationens eller synsvirksomhedens navn og underskrift eller identifikation af den prøvningsansvarlige inspektør

⑩ Andre oplysninger

Køretøjet er betinget godkendt

I din synsrapport står der, vi har fundet fejl eller mangler på køretøjet, som skal rettes.

Du behøver ikke at skulle til yderligere kontrol, og du skal selv sørge for at få fejlen udbedret. 

Bemørk at køretøjet først er lovligt efter reparationen. Det vil sige at du skal køre direkte fra synshallen til reparation.

Vi sørger for at registrerer godkendelsen i køretøjsregistret. Når fejl og mangler er udbedret, skal du altså ikke foretage dig yderligere.

Hvad betyder synsrapport betinget godkendt
omsyn på din synsrapport

Køretøjet kan godkendes efter omsyn

Denne status bliver brugt på en synsrapport hvis.

  • Der er fundet farlige fejl, som skønnes at indebære sikkerhedsmæssig risiko.
  • Kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr
  • Der på grund af fejlenes antal eller karakter skønnes at foreligge et særligt behov for fornyet kontro
  • De fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn ikke er repareret, eller der er opstået nye farlige fejl ved en reparation.

Fra 20. maj 2018 er reglerne blevet skærpet, og du kan se en liste af fejl, som sender dit køretøj til omsyn på denne side.

Frist

Synsresultatet ” kan godkendes efter omsyn ” betyder, at dit køretøj skal omsynes inden for 33 dage inlusiv den dag køretøjet blev synet. Denne frist kan ikke overskrides eller forlænges.

Køretøjet er ikke godkendt

Hvis køretøjet på grund af alvorlige fejl med betydning for sikkerheden eller miljøet, er i så dårlig i stand, at en fuldstændig opregning af samtlige konstaterede fejl er ekstraordinært tidskrævende, bliver bilen ikke godkendt til syn.

I en synsrapport vil de mest markante fejl og mangler bliver noteret.

Hvis et køretøj har fået synsresultatet "Køretøjet er ikke godkendt", sender vi besked til køretøjsregistret, der beder politiet om at inddrage køretøjets nummerplader.

synsrapport siger køretøjet er ikke godkendt
vil du klage over din synsrapport

Vil du klage over din synsrapport

Du har 4 uger fra synsdato til at klage over en afgørelse.

Klagevejledningen finder du på færdselsstyrelsens selvbetjening.

Har du mistet din synsrapport, kan du finde den her.

SØG EFTER SYNSRAPPORT