Bilsyn Vodskov en del af Aalborg Alliancen
  • elbil mærkat e mærke

Det blå miljømærkat giver elbiler særlige rettigheder

Det blå E-mærkat erstatter ikke det grønne miljømærke, men kan give lokalt fastsatte fortrin som fx brug af busbaner, gratis parkering på veje og ved lade stationer eller eventuel kørsel på ellers lukkede veje.

For at et køretøj skal kunne få et blåt E-mærkat må køretøjet ikke være indregistreret i Tyskland.

E-mærkatet er gældende for et rent elektrisk køretøj uden forbrændingsmotor, og det skal kunne lades op med strøm udefra.

Miljømærke til Hybrid

Hybridkørertøjer kan få E-mærkatet hvis køretøjet maximalt udleder 50g CO2 eller mindre pr. kilometer og kan køre mindst 40 km udelukkende på strøm.

Mærket kan købes for 250 kr. Se flere priser her

Miljømærket til både elbil og hybrid biler, er gyldigt så længe bilen har det samme registreringsnummer.

blå e mærke til elbil